t-test
Na začetek

Izračun velikosti vzorca

Za koliko % dopuščamo odstopanje vzorčne vrednosti od populacijske.

95%

Verjetnost, da vzorčna ocena pravilno ocenjuje populacijsko.

Velikost vzorca vsaj:

0 enot