t-test
Na začetek

Velikost vzorca za odkrivanje razlik

95%
Velikost vzorca vsaj:

0 enot