t-test
Statistično sklepanje
Studentov t-test

Preverite ali se vzorčna in hipotetična vrednost statistično značilno razlikujeta.

Leon ŠkrilecLeon Škrilec
Vzorčenje
Izračun velikosti vzorca

Kako velik vzorec potrebujem za svojo raziskavo?

Leon ŠkrilecLeon Škrilec
Vzorčenje
Odkrivanje razlik

Kako velik vzorec potrebujem za odkrivanje razlik?

Leon ŠkrilecLeon Škrilec
Opisne statistike
Kalkulator opisnih statistik

Hitro izračunajte povprečje, modus, mediano, kvartile, minumum in maximum.

Leon ŠkrilecLeon Škrilec